ASB Construction

Firma prowadzi politykę ukierunkowaną na rozpoznawanie i zaspokajanie oczekiwań oraz wymagań obecnych, a także potencjalnych Klientów. Działania te realizowane są poprzez analizę dotychczasowych realizacji pod względem jakości i kosztów wykonania, analizę potrzeb zmieniającego się rynku, dążenie do utrzymania powtarzalności wysokiego standardu realizowanych usług. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji załogi oraz uwzględnianie roli pracowników, ich angażowanie oraz motywowanie prac oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy, systematyczne doskonalenie stosowanych technologii oraz metod pracy.

Spośród konkurencji wyróżnia nas szczególna dbałość o terminową regulację zobowiązań.

Cieszymy się też opinią firmy, która bardzo sumiennie i natychmiastowo usuwa wszelkie usterki oraz reaguje na zgłaszane reklamacje. Jesteśmy także otwarci i gotowi realizować nietypowe projekty w konkurencyjnych cenach przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Dynamiczny rozwój na rynku krajowym i zagranicznym Firmy Handlowo-Usługowej ASB, skłonił właściciela do dalszego rozwoju czego wynikiem jest powstanie spółki ASB CONSTRUCTION Sp. z o.o 

W zakresie działania nowo powstałego członu jest przede wszystkim:

- budownictwo przemysłowe

- budownictwo inżynieryjne

- budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej

- budownictwo ogólne