Inflastruktura Kolejowa

W związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku infrastruktury kolejowej podjęto wyzwanie mające na celu poszerzenie zakresu działań. Kierunkiem była budowa i modernizacja peronów kolejowych. Ta decyzja okazała się kluczowa i stała się pozytywnym impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju firmy.